STACJA LUBATOWA

 

W czerwcu została uruchomiona nowa stacja nadawcza w miejscowośi Lubatowa. 

Obejmuje zasięgiem około 70% miejscowości. Nadajnik zlokalizowany jest na Żabiej 

 Górze.

 

 

 

Thursday the 2nd.