Usługi Geodezyjne

Zakres usług                                                         


1.   Projektowanie, zakładanie osnów klasycznych oraz realizacyjnych.

2.   Mapyimages3

-   mapy sytuacyjno wysokościowe cyfrowe bedace podkładem do projektowania wykonane na podstawie nowych pomiarów, pomiarów uzupełniajacych, na podstawie baz ewidencji gruntów i budynków.

-   oferujemy mapy dla obiektów:

3.   pomiary inwentaryzacyjne i realizacyjne, obsługa inwestycji w tym:

-   regulacje stanów prawnych terenów inwestycyjnych w ramach których wykonywane są nastepujące czynności:

4.   Modernizacja i zakładanie ewidencji gruntów, budynków i lokali w różnych systemach informatycznych.

5.   Prace związane z katastrem nieruchomości

-   regulacje stanu prawnego nieruchomości w ramach którego wykonywane są następujące czynności:

6.   Prace zwiazane z kompleksową obsługą realizacji elektrowni wiatrowych w ramach której wykonywane są nastepujące czynności:

 Uczestniczyliśmy jako firma GEOS przy kompleksowej obsłudze geodezyjnej farm wiatrowych w Łękach Dukielskich, Bukowsku i Rymanowie. Nasza firma była obecna od początku przy procesie realizacyjnym, pośredniczyła  przy pozyskaniu gruntów oraz niezbędnych dokumentów i pozwoleń potrzebnych do realizacji inwestycji.

Kontakt 134368902, 793018397, 505178873